Om oss

Förskolan har plats för drygt hundra barn uppdelat på sex avdelningar.

Just nu har vi sex avdelningar för barn som är 1-4 år och en avdelning för 5-åringar.

Vi har som målsättning att vara ute varje dag.