Om oss

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Reggio Emilia-filosofin bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt som är förankrat i en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi ser barnen som aktiva huvudpersoner i de processer som formar deras uppväxt och utveckling till demokratiska världsmedborgare. Tillsammans gör vi demokrati.

Därför präglar barnens lust, nyfikenhet och kreativitet planering av vår undervisning, där leken får ta stor plats. Vi ger kulturella upplevelser stor plats och besöker olika kulturevenemang som erbjuds i staden.

På våra förskolor organiserar vi och iscensätter undervisning, så att både individen och hela gruppen kan skapa mening. Vi tror på att barn lär och utvecklas i samspel med den sociala, pedagogiska och fysiska miljön som de vistas i och att tillgången till olika material ger en möjlighet för barnen att gestalta det de vill uttrycka.

Därför är våra lärmiljöer tillgängliga och stimulerande för barnen och lockar till utforskande och nya upptäckter i meningsfulla relationer mellan varandra och mellan barn och pedagogerna. Lärmiljöerna varierar och utvecklas utifrån barnens intressen och behov samt gruppens pågående projekt.

Utomhuspedagogik och hållbar utveckling är viktiga för oss. Vi lär barnen att skapa relationer till naturen, värna om växter och djur. Vi vill utveckla barns förståelse för hur människan och naturen samverkar och hur de är beroende av varandra. Därför är våra förskolegårdar en viktig lärmiljö, där barnen får möjligheter att odla, undersöka och uppleva en mångfald av sinnesintryck i olika former, färger, dofter och smaker. Vi besöker gärna även närområdet och beger oss på utflykter till olika miljöer.