search error_outline

Så arbetar vi

Hos oss är leken grundläggande.

Genom leken utvecklas barnens förmåga att förstå sig själv, andra och omvärlden. Vi lär genom att leka! Vi pedagoger är närvarande och uppmuntrar barnen till att upptäcka och undersöka. Vi tar vara på barnens intressen, initiativ, idéer och önskemål. Vi strävar efter att barnen ska känna att de är betydelsefulla och verkar för att alla barn ska nå sin fulla potential.

Femåringarna åker varje vecka iväg på olika aktiviteter till exempel till simhallen och Fredriksdals friluftsmuseum.