På avdelningarna

På Adolfina förskola har vi sju avdelningar med barn från ett till fem år. Vi samarbetar mycket och barn och pedagoger från alla avdelningar känner varandra väl.

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation tränar vi genom samspel och dialog samt med sagor, sånger, rytmer, rim, ramsor och såklart i leken. Sång och musik är en del av vår verksamhet. Genom musiken får barnen uppleva med alla sinnen och stärker då sitt språk, sin uttrycksförmåga och sin självkänsla.

Vi arbetar med TAKK – tecken som stöd på flera av våra avdelningar.

Matematik

Vi för in matematik i allt vi gör på dagarna och på ett naturligt sätt så lär vi till exempel barnen de matematiska grunderna genom att mäta, väga, sortera och arbeta med olika former och mönster samt att förstå begrepp som stor-liten, fram-bak och före-efter.

Naturvetenskap och teknik

Barnen lär sig naturvetenskap och teknik genom enkla experiment med luft, vatten, ljud och genom att till exempel vara delaktiga i sopsorteringen bli engagerade i sin miljö och utveckla en förståelse för omvärlden och sin delaktighet i naturens kretslopp.

Digitala verktyg har en självklar plats i vår verksamhet och används av både barn och pedagoger i många sammanhang som i lärandet, till dokumentation, till kommunikation och till att söka information.

Motorik

Motoriken tränar vi hela tiden i leken och i aktiviteter både inne och ute. På vår gård finns tillfällen för barnen att springa, hoppa, klättra och använda hela kroppen och stärka sin kroppsuppfattning.

Normer och värden

Vi lär barnen allas lika värde oavsett olikheter genom att respektera, hjälpa och lyssna på varandra. Vi vill ha roligt ihop och vi vill utvecklas tillsammans.